Privacyverklaring

Veiligheid en privacy zijn erg belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend privacygevoelige informatie — en in het bijzonder persoonsgegevens — conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels.

Briksets™, gevestigd aan Wildeman 62 te 5629 KH Eindhoven in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ward van der Put is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Briksets™. Hij is te bereiken via het speciale e-mailadres privacy@briksets.nl en ons algemene telefoonnummer (040) 248 23 11.

Je kunt ook schrijven naar:

E.W. van der Put
Wildeman 62
5629 KH Eindhoven

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

Wij verkopen per definitie geen persoonsgegevens aan derden. We delen persoonsgegevens uitsluitend met bij voorkeur door onszelf geselecteerde derden wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hierna vind je een overzicht van:

Naam en bezorgadres

Wil je bij ons een bestelling plaatsen? Dan hebben we je naam en een bezorgadres nodig om te voldoen aan onze leveringsverplichting. Zonder bezorgadres kunnen we je bestelling niet bezorgen. We geven daartoe via een beveiligde verbinding de volgende persoonsgegevens door aan onze vaste pakketbezorger PostNL:

Het staat je vrij om bij het plaatsen van een bestelling een ander bezorgadres op te geven dan je privéadres.

We anonimiseren het verwerkte bezorgadres negentig dagen nadat je bestelling is bezorgd.

E-mailadres

We zijn wettelijk verplicht om je een bevestiging van je online bestelling en een factuur toe te sturen. Daarvoor gebruiken we het e-mailadres dat je bij je bestelling opgeeft. Heb je nog niet betaald bij het plaatsen van je bestelling, dan gebruiken we dit e-mailadres ook om je een elektronische e-acceptgiro of betaallink toe te sturen, waarmee je veilig kunt betalen.

Wanneer je bestelling is verzonden, gebruiken we het e-mailadres dat je bij het bestellen hebt opgegeven om je een track & trace-code toe te sturen. Hiermee kun je de bezorging van je pakket online volgen. We verzenden dit e-mailbericht zelf en delen je e-mailadres dus niet met PostNL of andere derden.

Stuur je ons zelf een e-mailbericht? Dan hebben we je e-mailadres nodig om je e-mail te beantwoorden. Uit beleefdheid gebruiken we in dat geval ook de naam waaronder je het e-mailbericht hebt verzonden.

Ontvangen en verzonden e-mail wordt na dertig dagen automatisch vernietigd, tenzij we wettelijk verplicht zijn de e-mailberichten langer te bewaren. E-mail die rechtstreeks samenhangt met omzet, waaronder de e-mailberichten waarmee we digitale facturen uitreiken of offertes uitbrengen, valt onder de Nederlandse fiscale bewaarplicht en wordt daarom zeven kalenderjaren bewaard.

Telefoonnummers

Bij het plaatsen van een online bestelling kun je een vast telefoonnummer en/of een mobiel telefoonnummer opgeven. Dit helpt ons wanneer we met een vraag of opmerking over jouw bestelling contact met je willen opnemen. Het opgeven van een telefoonnummer is echter niet verplicht.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op het verzoek.

Zodra een verzoek om inzage wordt ingewilligd, sturen wij je op het laatst bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle persoonsgegevens inclusief een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met de eerder genoemde Functionaris Gegevensbescherming (FG). Je ontvangt dan uiterlijk binnen vier weken een antwoord van ons.

Recht om vergeten te worden

In sommige gevallen heb je recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt ons dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van jouw gegevens maar trekt die toestemming nu in. In dat geval verwijderen we je gegevens op eerste verzoek. Een verzoek om vergeten te worden kun je eveneens richten aan de eerder genoemde Functionaris Gegevensbescherming (FG).